Liên hệ với chúng tôi :

  • Quà tặng Kai's shop - mang đến chất lượng trên từng sản phẩm
  • Chúng tôi đặt chất lượng lên trên lợi nhuận
  • Chúng tôi không mang đến dịch vụ với giá tốt nhất
  • Chúng tôi mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất
Qua tang KaiShop IN ÁO THEO YÊU CẦU

IN ÁO THEO YÊU CẦU

Qua tang KaiShop Tranh gỗ thớt

Tranh gỗ thớt

Tranh gỗ thớt

290.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ để bàn M3

Đồng hồ để bàn M3

Qua tang KaiShop Cấm bút và card

Cấm bút và card

Cấm bút và card

150.000 VND
Qua tang KaiShop Bảng QR gỗ có mèo

Bảng QR gỗ có mèo

Qua tang KaiShop Viết ký M7

Viết ký M7

Viết ký M7

150.000 VND
Qua tang KaiShop Viết ký M6

Viết ký M6

Viết ký M6

150.000 VND
Qua tang KaiShop Móc khóa gỗ M2

Móc khóa gỗ M2

Móc khóa gỗ M2

35.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ để bàn M2

Đồng hồ để bàn M2

Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ để bàn

Đồng hồ gỗ để bàn

Qua tang KaiShop Viết vỏ nhựa khắc tên

Viết vỏ nhựa khắc tên

Qua tang KaiShop Móc khóa gỗ tự nhiên

Móc khóa gỗ tự nhiên

Qua tang KaiShop Set quà tre

Set quà tre

Set quà tre

310.000 VND
Qua tang KaiShop Túi vải Canvas in theo yêu cầu

Túi vải Canvas in theo yêu cầu

Qua tang KaiShop Ly sứ huyền ảo

Ly sứ huyền ảo

Qua tang KaiShop Nón sự kiện

Nón sự kiện

Nón sự kiện

35.000 VND
Qua tang KaiShop Ly sứ in hình

Ly sứ in hình

Ly sứ in hình

60.000 VND
Qua tang KaiShop Gia công Laser

Gia công Laser

Gia công Laser

20.000 VND
Qua tang KaiShop In thẻ nhựa

In thẻ nhựa

In thẻ nhựa

18.000 VND
Qua tang KaiShop Ly thủy tinh bọc bao da

Ly thủy tinh bọc bao da

Qua tang KaiShop Bình giữ nhiệt Coffee M2

Bình giữ nhiệt Coffee M2

Qua tang KaiShop Bình giữ nhiệt Coffee M1

Bình giữ nhiệt Coffee M1

Qua tang KaiShop Viết vỏ đạn

Viết vỏ đạn

Viết vỏ đạn

90.000 VND
Qua tang KaiShop Quẹt vỏ đạn

Quẹt vỏ đạn

Quẹt vỏ đạn

150.000 VND
Qua tang KaiShop Hộp bút có đồng hồ và card M02

Hộp bút có đồng hồ và card M02

Qua tang KaiShop Sổ tay da khắc laser

Sổ tay da khắc laser

Qua tang KaiShop Viết ký đầu rồng

Viết ký đầu rồng

Qua tang KaiShop Set sổ da + viết

Set sổ da + viết

Set sổ da + viết

300.000 VND
Qua tang KaiShop Hộp bút có đồng hồ và card

Hộp bút có đồng hồ và card

Qua tang KaiShop Lịch gỗ để bàn có đồng hồ

Lịch gỗ để bàn có đồng hồ

Qua tang KaiShop Set gỗ bạn bè

Set gỗ bạn bè

Set gỗ bạn bè

320.000 VND
Qua tang KaiShop Set tre M1

Set tre M1

Set tre M1

350.000 VND
Qua tang KaiShop Set gỗ đối tác

Set gỗ đối tác

Set gỗ đối tác

369.000 VND
Qua tang KaiShop Set gỗ đồng nghiệp

Set gỗ đồng nghiệp

Qua tang KaiShop Lịch Vạn Niên

Lịch Vạn Niên

Lịch Vạn Niên

80.000 VND
Qua tang KaiShop Ví da KaLo (Sen)

Ví da KaLo (Sen)

Ví da KaLo (Sen)

179.000 VND
Qua tang KaiShop Tranh gỗ 3D

Tranh gỗ 3D

Tranh gỗ 3D

160.000 VND
Qua tang KaiShop VÍ DA NAM KAFA

VÍ DA NAM KAFA

VÍ DA NAM KAFA

199.000 VND
Qua tang KaiShop USB Khắc logo

USB Khắc logo

USB Khắc logo

140.000 VND
Qua tang KaiShop Móc khóa gỗ

Móc khóa gỗ

Móc khóa gỗ

20.000 VND
Qua tang KaiShop Bảng mica để bàn

Bảng mica để bàn

Qua tang KaiShop Bút kim loại khắc tên

Bút kim loại khắc tên

Qua tang KaiShop Viết gỗ M03

Viết gỗ M03

Viết gỗ M03

200.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ có khe cấm bút

Đồng hồ gỗ có khe cấm bút

Qua tang KaiShop Lịch gỗ đồng hồ

Lịch gỗ đồng hồ

Qua tang KaiShop Combo viết + sổ tay gỗ + USB

Combo viết + sổ tay gỗ + USB

Qua tang KaiShop Viết gỗ M02

Viết gỗ M02

Viết gỗ M02

120.000 VND
Qua tang KaiShop Sổ tay gỗ A5

Sổ tay gỗ A5

Sổ tay gỗ A5

140.000 VND
Qua tang KaiShop Sổ tay gỗ A6

Sổ tay gỗ A6

Sổ tay gỗ A6

110.000 VND
Qua tang KaiShop Viết kí kim loại M2

Viết kí kim loại M2

Qua tang KaiShop Lịch gỗ M3

Lịch gỗ M3

Lịch gỗ M3

90.000 VND
Qua tang KaiShop Set quà 3 món

Set quà 3 món

Set quà 3 món

250.000 VND
Qua tang KaiShop Viết gỗ M01

Viết gỗ M01

Viết gỗ M01

179.000 VND
Qua tang KaiShop Tranh gỗ

Tranh gỗ

Tranh gỗ

179.000 VND
Qua tang KaiShop Thiệp gỗ

Thiệp gỗ

Thiệp gỗ

220.000 VND
Qua tang KaiShop Thẻ để bàn quán cà phê

Thẻ để bàn quán cà phê

Qua tang KaiShop Menu gỗ

Menu gỗ

Menu gỗ

180.000 VND
Qua tang KaiShop Ly tre

Ly tre

Ly tre

80.000 VND
Qua tang KaiShop Lịch gỗ tết

Lịch gỗ tết

Lịch gỗ tết

185.000 VND
Qua tang KaiShop Kỷ niệm chương gỗ

Kỷ niệm chương gỗ

Qua tang KaiShop Hộp gỗ

Hộp gỗ

Hộp gỗ

100.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ M2

Đồng hồ gỗ M2

Đồng hồ gỗ M2

220.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ M1

Đồng hồ gỗ M1

Đồng hồ gỗ M1

220.000 VND
Qua tang KaiShop Sổ tay gáy lò xo

Sổ tay gáy lò xo

Qua tang KaiShop Mộc tên - Mộc chức danh

Mộc tên - Mộc chức danh

Qua tang KaiShop Đèn Led mica

Đèn Led mica

Đèn Led mica

220.000 VND
Qua tang KaiShop Bảng chức danh mica để bàn

Bảng chức danh mica để bàn

Qua tang KaiShop Viết kí Kim loại

Viết kí Kim loại

Viết kí Kim loại

149.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ

Đồng hồ gỗ

Đồng hồ gỗ

150.000 VND
Qua tang KaiShop Ví da (MS2)

Ví da (MS2)

Ví da (MS2)

260.000 VND
Qua tang KaiShop Quẹt Zippo

Quẹt Zippo

Quẹt Zippo

250.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ để bàn M1

Đồng hồ để bàn M1

Qua tang KaiShop Đồng hồ để bàn

Đồng hồ để bàn

Qua tang KaiShop Bộ thiệp gỗ

Bộ thiệp gỗ

Bộ thiệp gỗ

230.000 VND
Qua tang KaiShop Ví da (MS1)

Ví da (MS1)

Ví da (MS1)

220.000 VND
Qua tang KaiShop Pet name

Pet name

Pet name

79.000 VND
Qua tang KaiShop Bộ quà gỗ 20/10

Bộ quà gỗ 20/10

Bộ quà gỗ 20/10

150.000 VND
Qua tang KaiShop Bộ quà gỗ 20/10 (Gói tiết kiệm)

Bộ quà gỗ 20/10 (Gói tiết kiệm)

Qua tang KaiShop Bình giữ nhiệt vỏ tre M01

Bình giữ nhiệt vỏ tre M01

Qua tang KaiShop Bộ quà tặng nam (MS2)

Bộ quà tặng nam (MS2)

Qua tang KaiShop Bộ quà tặng nam (MS1)

Bộ quà tặng nam (MS1)