Liên hệ với chúng tôi :

  • Quà tặng Kai's shop - mang đến chất lượng trên từng sản phẩm
  • Chúng tôi đặt chất lượng lên trên lợi nhuận
  • Chúng tôi không mang đến dịch vụ với giá tốt nhất
  • Chúng tôi mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất
Qua tang KaiShop Bình giữ nhiệt vỏ tre M01

Bình giữ nhiệt vỏ tre M01

Qua tang KaiShop Bộ thiệp gỗ

Bộ thiệp gỗ

Bộ thiệp gỗ

230.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ để bàn

Đồng hồ để bàn

Qua tang KaiShop Đồng hồ để bàn M1

Đồng hồ để bàn M1

Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ

Đồng hồ gỗ

Đồng hồ gỗ

150.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ M1

Đồng hồ gỗ M1

Đồng hồ gỗ M1

220.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ M2

Đồng hồ gỗ M2

Đồng hồ gỗ M2

220.000 VND
Qua tang KaiShop Hộp gỗ

Hộp gỗ

Hộp gỗ

100.000 VND
Qua tang KaiShop Kỷ niệm chương gỗ

Kỷ niệm chương gỗ

Qua tang KaiShop Ly tre

Ly tre

Ly tre

80.000 VND
Qua tang KaiShop Menu gỗ

Menu gỗ

Menu gỗ

180.000 VND
Qua tang KaiShop Thẻ để bàn quán cà phê

Thẻ để bàn quán cà phê

Qua tang KaiShop Thiệp gỗ

Thiệp gỗ

Thiệp gỗ

220.000 VND
Qua tang KaiShop Tranh gỗ

Tranh gỗ

Tranh gỗ

179.000 VND
Qua tang KaiShop Viết gỗ M01

Viết gỗ M01

Viết gỗ M01

179.000 VND
Qua tang KaiShop Sổ tay gỗ A6

Sổ tay gỗ A6

Sổ tay gỗ A6

110.000 VND
Qua tang KaiShop Sổ tay gỗ A5

Sổ tay gỗ A5

Sổ tay gỗ A5

140.000 VND
Qua tang KaiShop Viết gỗ M02

Viết gỗ M02

Viết gỗ M02

120.000 VND
Qua tang KaiShop Lịch gỗ đồng hồ

Lịch gỗ đồng hồ

Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ có khe cấm bút

Đồng hồ gỗ có khe cấm bút

Qua tang KaiShop Viết gỗ M03

Viết gỗ M03

Viết gỗ M03

200.000 VND
Qua tang KaiShop Móc khóa gỗ

Móc khóa gỗ

Móc khóa gỗ

20.000 VND
Qua tang KaiShop Tranh gỗ 3D

Tranh gỗ 3D

Tranh gỗ 3D

160.000 VND
Qua tang KaiShop Lịch Vạn Niên

Lịch Vạn Niên

Lịch Vạn Niên

80.000 VND
Qua tang KaiShop Lịch gỗ để bàn có đồng hồ

Lịch gỗ để bàn có đồng hồ

Qua tang KaiShop Hộp bút có đồng hồ và card

Hộp bút có đồng hồ và card

Qua tang KaiShop Hộp bút có đồng hồ và card M02

Hộp bút có đồng hồ và card M02

Qua tang KaiShop Móc khóa gỗ tự nhiên

Móc khóa gỗ tự nhiên

Qua tang KaiShop Đồng hồ gỗ để bàn

Đồng hồ gỗ để bàn

Qua tang KaiShop Đồng hồ để bàn M2

Đồng hồ để bàn M2

Qua tang KaiShop Móc khóa gỗ M2

Móc khóa gỗ M2

Móc khóa gỗ M2

35.000 VND
Qua tang KaiShop Bảng QR gỗ có mèo

Bảng QR gỗ có mèo

Qua tang KaiShop Cấm bút và card

Cấm bút và card

Cấm bút và card

150.000 VND
Qua tang KaiShop Đồng hồ để bàn M3

Đồng hồ để bàn M3

Qua tang KaiShop Tranh gỗ thớt

Tranh gỗ thớt

Tranh gỗ thớt

290.000 VND