Liên hệ với chúng tôi :

  • Quà tặng Kai's shop - mang đến chất lượng trên từng sản phẩm
  • Chúng tôi đặt chất lượng lên trên lợi nhuận
  • Chúng tôi không mang đến dịch vụ với giá tốt nhất
  • Chúng tôi mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất
Qua tang KaiShop Pet name

Pet name

Pet name

79.000 VND
Qua tang KaiShop Quẹt Zippo

Quẹt Zippo

Quẹt Zippo

250.000 VND
Qua tang KaiShop Viết kí Kim loại

Viết kí Kim loại

Viết kí Kim loại

149.000 VND
Qua tang KaiShop Viết kí kim loại M2

Viết kí kim loại M2

Qua tang KaiShop Bút kim loại khắc tên

Bút kim loại khắc tên

Qua tang KaiShop USB Khắc logo

USB Khắc logo

USB Khắc logo

140.000 VND
Qua tang KaiShop Viết ký đầu rồng

Viết ký đầu rồng

Qua tang KaiShop Quẹt vỏ đạn

Quẹt vỏ đạn

Quẹt vỏ đạn

150.000 VND
Qua tang KaiShop Viết vỏ đạn

Viết vỏ đạn

Viết vỏ đạn

90.000 VND
Qua tang KaiShop Bình giữ nhiệt Coffee M1

Bình giữ nhiệt Coffee M1

Qua tang KaiShop Bình giữ nhiệt Coffee M2

Bình giữ nhiệt Coffee M2

Qua tang KaiShop Viết ký M6

Viết ký M6

Viết ký M6

150.000 VND
Qua tang KaiShop Viết ký M7

Viết ký M7

Viết ký M7

150.000 VND