Liên hệ với chúng tôi :

  • Quà tặng Kai's shop - mang đến chất lượng trên từng sản phẩm
  • Chúng tôi đặt chất lượng lên trên lợi nhuận
  • Chúng tôi không mang đến dịch vụ với giá tốt nhất
  • Chúng tôi mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất
Qua tang KaiShop In thẻ nhựa

In thẻ nhựa

In thẻ nhựa

18.000 VND
Qua tang KaiShop Ly sứ in hình

Ly sứ in hình

Ly sứ in hình

60.000 VND
Qua tang KaiShop Nón sự kiện

Nón sự kiện

Nón sự kiện

35.000 VND
Qua tang KaiShop Ly sứ huyền ảo

Ly sứ huyền ảo

Qua tang KaiShop Túi vải Canvas in theo yêu cầu

Túi vải Canvas in theo yêu cầu