Liên hệ với chúng tôi :

  • Quà tặng Kai's shop - mang đến chất lượng trên từng sản phẩm
  • Chúng tôi đặt chất lượng lên trên lợi nhuận
  • Chúng tôi không mang đến dịch vụ với giá tốt nhất
  • Chúng tôi mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất

Shop Detail

Viết vỏ nhựa khắc tên

50.000 VNĐ

Mô tả

Viết nhựa khắc tên.

Màu sắt: 3 màu [hồng, cam, trắng]

Giá:

1-10: 50k

11-20: 40k

21-50: 35k

51-100: 30k